Contactgegevens

De Projectleider

Alle praktijkscholen in Fryslân werken mee aan dit project, en hebben voor het project IK BIN PRO een projectleider aangesteld. Voor vragen of publiciteit, neem contact op met: 

Dirk Kooistra
admin@prodokkum.nl
0519-294137

Regio indeling Provincie Friesland


Regio

 Gemeenten

 Scholen

Noord-Oost

Ameland, Dantumadeel, Noardeast-Fryslân, 
Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, 
Schiermonnikoog

- Pro Dokkum Praktijkonderwijs (Dokkum)

West

Harlingen, Waadhoeke, Sudwest-Fryslân, 
De Fryske Marren, Vlieland, Terschelling

- De Diken (Sneek

Midden

 

Leeuwarden

- CSG Comenius (Leeuwarden)
- Piter Jelles de Brêge (Leeuwarden) 

Zuid-Oost

Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Heerenveen

- Sevenwolden Compagnie (Heerenveen)
- De Ring CSG Liudger (Drachten)
- Singelland de Venen (Drachten)

Contactgegevens voor stage

Het belangrijkste werkervaringsinstrument voor de arbeidstoeleiding van leerlingen binnen het praktijkonderwijs zijn de (externe) stages. Een stage is voor een PRO-leerling een verplicht onderdeel van de opleiding en kan een paar weken tot een jaar duren. Met een stage doet de leerling werkervaring op door enkele dagen in de week in de praktijk fulltime aan de slag te gaan bij uw bedrijf. 

Wilt u een stagiair een stageplaats geven of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met een lokale school: 


CSG Comenius

Adres
Robert Kochstraat 6
8921VX Leeuwarden

Stagecoördinator
De heer M. Jepkema

E-mail 
m.jepkema@cvo-nf.nl

Telefoon 
058-2347670


Piter Jelles de Brêge

Adres
Egelantierstraat 886
8924EP Leeuwarden

Stagebegeleider
De heer E. Post

E-mail
epost@pj.nl

Telefoon 
058-8801250


Sevenwolden Compagnie

Adres
Buitenbaan 3
8441HB Heerenveen

Stagebegeleider
Mevrouw R. Ruiten

E-mail
rj.ruiten@sevenwolden.nl

Telefoon 
0513-654155


De Diken

Adres
Simmerdyk 1a
8601ZP Sneek

Stagebegeleider
Mevrouw A. Slippens

E-mail 
aslippens@dediken.nl

Telefoon 
0515-859801


Singelland de Venen

Adres
De Ring 4
9202NW Drachten

Stagecoördinator
De heer B.J. de Ruiter

E-mail 
b.deruijter@singelland.nl

Telefoon 
0512-517624


De Ring CSG Liudger

Adres
De Ring 6
9202NW Drachten

Stagebegeleider
De heer B. Agema

E-mail 
b.agema@csgliudger.nl

Telefoon 
0512-513826


PRO Dokkum

Adres
Birdaarderstraatweg 82
9101PK Dokkum

Stagebegeleiders
Dhr. M. de Vries, Dhr. A. Schaafsma

E-mail 
stage@prodokkum.nl

Telefoon 
0519-294137 Het Friese Praktijkonderwijs

Benieuwd naar het praktijkonderwijs bij jou in de buurt? Op onderstaande kaart staan de plaatsen vermeld, waar zich Praktijkscholen bevinden.
Aanmelden voor de online open dag of doe-dag kan via de eigen websites van de scholen.

Klik op de onderstaande afbeelding voor de promo-film van de Friese Praktijkscholen. Websites Friese scholen voor praktijkonderwijs

www.csg-comenius.nl/locaties/zamenhof

www.piterjelles.nl/debrege

www.sevenwolden.nl/onsonderwijs/praktijkonderwijs

www.dediken.nl

www.singelland.nl/de-venen

www.csgliudger.nl/locaties/de-ring

www.prodokkum.nl


Contactformulier