IK BIN PRO Online - Werkportretten van oud-leerlingen

Van school naar werk

Het belangrijkste werkervaringsinstrument voor de arbeidstoeleiding van leerlingen binnen het praktijkonderwijs zijn de (externe) stages. Door middel van een stage van enkele dagen per week in het bedrijfsleven leert de leerling de arbeidsvaardigheden die hij later op de arbeidsmarkt nodig heeft. Een stage slaagt beter wanneer er aanvullende begeleiding vanuit de school ingezet wordt. Er kan direct en adequaat gereageerd worden bij mogelijke problemen in gedrag, werkhouding en omgang met collega’s zodat de stageplek behouden blijft. Door extra begeleiding bij de hierboven genoemde activiteiten krijgen leerlingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding. 

Online werkportretten

Dat de jongeren afkomstig van het praktijkonderwijs geen kans maken op een diploma en werk, is niet juist. Veel leerlingen stromen al dan niet via een stage succesvol uit naar werk.

Centraal in het project IK BIN PRO staat in eerste instantie de tv-serie. Daarnaast is er ook een serie van vlogs gemaakt door Vanderschaaf Film, met Raynaud Ritsma als presentator. Korte filmpjes (3 minuten per stuk) over stageleerlingen of oud-leerlingen van het praktijkonderwijs en hun werkgevers vormen de zogenaamde werkportretten. Hierin ontmoet Raynaud oud-leerlingen en verdiept hij zich in het beroep dat ze uitoefenen. Met deze portretten richten we ons door middel van het platform Youtube en de stijl op de praktijkleerlingen zelf. Via deze weg hopen we hen inzicht te geven en mogelijk te inspireren wat betreft toekomstige beroepen en bedrijven.

Anderzijds hopen we ook bedrijven met koudwatervrees te inspireren, door vanuit de bedrijven die al stage- en werkplekken aanbieden te vertellen hoe de leerlingen bij bedrijven zijn geïntegreerd en functioneren. Bij voorstellen van leerlingen aan potentiële stage- of werkgevers worden de werkportretten ingezet om verduidelijking te geven over de werkmogelijkheden van de PRO-jongeren. 

 

 Femke

In dit werkportret wordt Femke gevolgd, zij is Logistiek Medewerker.

School           : Sevenwolden Compagnie
Werkgever  : Rinsma Mode

Theo

In dit werkportret wordt Theo gevolgd, hij is Kraanmachinist. 

School           : PRO Dokkum Praktijkonderwijs
Werkgever  : Beekema

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Arjen

In dit werkportret wordt Arjen gevolgd, hij is Meubelmaker. 

School           : Comenius
Werkgever  : Empatec

Martin

In dit werkportret wordt Martin gevolgd, hij is Schoonmaker.  

School           : Piter Jeles de Brêge
Werkgever  : Nivo Groep

 Kyra

In dit werkportret wordt Kyra gevolgd, zij is Restaurantmedewerker.  

School           : Piter Jelles de Brêge
Werkgever  : Zorgcentrum de Beuckelaar

Ricardo

In dit werkportret wordt Ricardo gevolgd, hij is Grafmonumentenmaker.   

School           : De Ring CSG Liudger
Werkgever  : JORNA Drachten

Sanne

In dit werkportret wordt Sanne gevolgd, zij is Winkelmedewerker. 

School           : CSG Comenius
Werkgever  : Bakker Bart

Sako

In dit werkportret wordt Sako gevolgd, hij is Natuurbeheerder.   

School           : Sevenwolden Compagnie
Werkgever  : Staatsbosbeheer

Abigail

In dit werkportret wordt Abigail gevolgd, zij is Kapster.   

School           : Singelland de Venen
Werkgever  : Zelfstandige


 

Mark

In dit werkportret wordt Mark gevolgd tijdens zijn Doedag stage.   

School           : De Diken

Stagegever  : UCC Coffee